2008-12-11

Riktlinje 2.1.5 Testa och utvärdera kontinuerligt har uppdaterats med ett videoklipp som visar hur ett användningstest kan gå till.

Exemplet tydliggör hur svår en aktivitet kan bli även om all information finns presenterad för användaren. Exemplet illustrerar även vikten av att göra tester med användare som komplement till automatiska tester.

Kommentera