2008-12-18

Riktlinje 5.4.1 Skriv enkelt och begripligt har uppdaterats med ett tips/länk till den skrivguide som Göteborgs stad tog fram. I guiden presenterar de riktlinjer för hur man som redaktör skall arbeta med språket på webbplatsen. Från inledningen:

Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren ska vara enkla att hitta, lätta att läsa och förstå samt inge trovärdighet. Alla texter ska ha informativa rubriker och den viktigaste informationen ska komma först. Informationen kan komma från olika håll. Därför är det viktigt att vi skriver på ett likartat sätt.

Alla som har en webbplats där flera redaktörer skapar innehåll är behjälpta av ett gemensamt synsätt på språklig utformning. Särskilt viktigt blir det på webbplatser där det redaktionella ansvaret är fördelat över stora delar av organisationen där många är redaktörer på deltid.

Kommentera