2009-11-07

Linus Salö har i sitt examensarbete Mottagaranpassning för nätmedborgaren undersökt hur tre småbarnsföräldrar lyckas finna och förstå kommunwebbplatsers information om förskolan. Resultaten visar att webbplatserna behöver anpassas både till språk och till struktur för att fungera bättre.

I studien framkommer att användarnas främsta kritik handlar om de förkunskaper som texterna på webbplatserna utgår från att läsarna har. Samtidigt visar Linus hur viktigt det är med användning av rubriker och underrubriker. Det är dessa som verkar ha störst betydelse för att en text ska upplevas som överblickbar och lätt att hitta i.

Linus presenterar också tips på hur du kan mottagaranpassa en webbplats bl.a. genom att utforma den på ett sätt som motsvarar användarnas förväntningar.

De kommunwebbplatser som ingick i undersökningen var  Boden, Falköping och Strängnäs. Läs mer om examensarbetet och resultaten på Mottagaranpassning för nätmedborgaren.


Kommentera