2009-09-28

Sveriges kommuner och landsting, SKL presenterar idag sin medborgarinriktade kartläggning av kommuners webbplatser. Medborgarnas tillgång till information till webben är av största betydelse och kommunernas webbplatser är kanske det viktigaste verktyget i detta arbete. Denna undersökning utgår därför från det mest relevanta, den information som medborgarna själva söker på kommunernas webbplatser, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen utgår från att stort antal informationsposter inom olika områden. Mer information om resultatet hittar du på SKL:s webbplats i artikeln Första webbgranskningen med medborgarfokus.

Kommentera