2009-01-27

Nu har jag genomfört en första testomgång av offentliga webbplatser. Listan över ingående webbplatser är hämtad från Riksdag & Departements tjänst Offentliga Sverige samt föteckningen över tidningar med presstöd från Presstödsnämnden (undantaget de som saknar webbplats med redaktionellt innehåll). Saknar du någon webbplats som bör ingå i testet så kontakta gärna mig.

Vad testas?

En skillnad från då Verva genomförde testet är att det nu är fler mätpunkter som kontrolleras. Merparten är från riktlinjer med prioritet 1 (test 1 till 9), men det finns även med några av prioritet 2 och 3. Vill du genomföra testerna på din egen webbplats finns instruktioner i förklaringen till respektive test.

detta är den första mätningen och det kan förekomma fel. Rapportera gärna eventuella avvikelser du stöter på.

Resultat

Sammanfattningsvis är det bara ett fåtal webbplatser som klarar testerna med prioritet 1 och endast tre webbplatser som klarar samtliga tester. Några av felen är för de flesta enkla att korrigera (t.ex. att webbplatsen skall kunna nås utan att skriva "www" framför adressen) och jag räknar med att många kommer att förbättrat sig kraftigt i nästa mätning. Förbättringar kommer att visas med en trendpil så arbetar du med att minska antalet fel på din webbplats så kommer det att synas mellan mätningarna.

Om man tittar på totala antalet fel istället för de enskilda testerna så är det glädjande att se att hela 90 kommuner har färre än 10 fel.

Visa hela resultatet från mätningen.

Synpunkter?

I den sista kolumnen i testresultatet är det tänkt att namnet på den organisation (t.ex. konsultbolag) som implementerat mallarna. Initialt tänkte jag redovisa vilket publiceringsverktyg som använts, men vid en stickprovskontroll visade det sig att samma publiceringsverktyg förekommer i både bra och dåliga testresultat. Därmed borde det vara mer relevant att veta vem som skapat mallar.

Vill du kommentera testet så gör gärna det i anslutning till detta inlägg.

Kommentera