2009-04-13

Vill du ha svar på en specifik fråga? Under rubriken Frågor kan du nu ställa en fråga och få svar från andra. Hjälp gärna till att besvara frågor inom ditt kompetensområde.  Du kan vara anonym för andra på webbplatsen om du vill.

Ett stort antal frågor av de som bevsarades av Verva har avidentifierats och lagts in. Några exempel:

De kommer att vara sökbara om några dagar. Tills dess kan du utforska frågor och svar via nyckelord. Inom kort kommer ytterligare frågor besvarade av Verva att läggas in.

Hittar du några felaktigheter så kontakta gärna mig på peter.krantz@gmail.com. Synpunkter mottages tacksamt.

Kommentera