2009-06-22

Fingrar som läser punktskrift.Idag, måndag den 22 juni, tar Handikappförbunden och Synskadades Riksförbund stickprov på öppenheten i offentliga organisationer. I en medborgaraktion undersöker de om offentlighetsprincipen även gäller människor med funktionsnedsättningar.

Med dagens teknik går det att möta de flesta människors behov av information och kommunikation, säger Vivi-Anne Emanuelsson på Synskadades Riksförbund. Vi är också många som skulle kunna arbeta inom offentliga sektorn. Men de flesta arbetsgivare beställer helt enkelt inte tillgängliga IT-system.

Genom att begära ut handlingar och testa myndigheternas diariesystem vill man visa på de hinder som uppstår om man inte tar hänsyn till tillgänglighet inom alla områden. Följ aktionen via bloggen oppnahandlingar.wordpress.com, via Twitter och senare även Bambuser.

Som bekant gäller det att beakta tillgänglighet både i interna och externa system.

Kommentera