2009-03-30

EU skickar med jämna mellanrum ut frågor till allmänheten i så kallade Public Consultations. Nu finns en chans att tycka till om den europeiska strategin för inkludering i det digitala samhället. Som ordförande i EU i höst kommer även Sverige att arbeta med att ta fram till ett förslag till ny strategi för informationssamhället som ska ta vid 2011. Ta chansen att få EU att prioritera tillgänglighetsfrågorna genom att svara på enkäten. Om du vill kan du läsa mer om EU:s arbete med e-inkludering.

Kommentera