2009-03-30

Diskussionen om vad som ska finnas på en webbplats startsida kan vara oändlig. Kommuner och myndigheter ska rikta sig till alla medborgare och det kan kännas omöjligt att prioritera informationen. Hur ska vi kunna välja vad som ska lyftas fram på webbplatsens startsida när alla verksamheter är lika viktiga?

Viljorna är många och sättet att presentera informationen på startsidan och hur man organiserar webbarbetet skiljer sig åt mellan olika kommuner och myndigheter. Varför gör en si och en annan så?

Den 25 maj, inför Offentliga rummet 2009, genomförs en nätverksträff med detta tema. Läs mer och anmäl dig till nätverksträffen på offentliga rummets webbplats.

Kommentera