2009-08-31

Publicerar du PDF-dokument som skapas i Microsoft Word och konverteras med Adobe Acrobat så har du kanske nytta av guiden Preparing Microsoft Word Documents to create accessible PDF files (PDF).

Denna är lämplig att skicka till redaktörer i din organisation och den är utformad för skriva ut och ha lätt tillgänglig vid skrivbordet. Guiden täcker inställningar och tips i Word 2003 och 2007 för att skapa tillgänglig PDF.

Kommentera