2010-08-13

Boken Jävla skitsystem! av Jonas SöderströmBoken Jävla skitsystem! är den första boken på svenska om den nya digitala arbetsmiljön och riktar sig i första hand till dig som använder datorer i jobbet och för dig som är arbetsmiljöombud. Från presentationen:

Förbannade jävla skitsystem!!

Så har förmodligen så gott som alla svenskar svurit. Över tidrapporteringssystem som man inte förstår sig på, över ekonomisystem som krånglar, över register och journalsystem som hela tiden verkar äta upp just den tid som de skulle spara åt oss.

Boken ”Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska om den nya digitala arbetsmiljön. Den visar hur det idag är människan som tvingas anpassa sig efter maskinerna – i stället för tvärtom.

Följden är ökad stress och psykisk ohälsa för alla som måste ta sig an ständigt nya krångligheter. Och som alltför lätt själva tar på sig skulden – att de inte är ”datormogna”, att de är för gamla, inte hänger med.

Boken är skriven av Jonas Söderström, informationsarkitekt på inUse.


Kommentera