2010-06-21

Häromdagen lanserade E-delegationen en plattform för erfarenhetsutbyte för de som arbetar med e-förvaltning. Om du själv arbetar med dessa frågor eller har kollegor som borde delta så återfinns forumet på edelegationen.ning.com. Ju fler som deltar, desto större möjligheter att erfarenhetsutbyte sker och att mängden dubbelarbete minskar.

Kommentera