2010-04-12

HastighetsmätareDet kanske låter som en självklarhet, för vem vill vänta på att en sida skall ladda klart när man letar efter information på webben? Faktum är att många inte utvärderar sina webbplatser med avseende på snabbhet ur användarens perspektiv. Förr i tiden handlade det ofta om hur stor server man skulle köpa, men på senare tid har det visat sig att en stor del av den upplevda hastigheten har att göra med hur man kodat sina webbsidor.

Företaget Yahoo lät ett team undersöka vilka faktorer som påverkade användarnas upplevelse av en webbplats hastighet. Resultatet visade att man tjänade mycket på att justera saker i webbplatsens uppmärkningskod och serverinställningar snarare än att skaffa mer hårdvara.

Häromdagen berättade Google att de börjat väga en en webbplats snabbhet då de rangordnar sökresultat. Det rör sig fortfarande om en begränsad faktor i rangordningen, men det visar tydligt att fler bedömer att snabbhet är viktigt för användarna.

Snabbladdande webbsidor kan dessutom bidra till att sänka driftkostnaderna för en webbplats. När mindre data behöver laddas behövs mindre kapacitet i hårdvara och bandbredd (företaget Shopzilla lyckades halvera behovet av hårdvara efter att de optimerat snabbheten i sin applikation).

Test av några offentliga organisationer

Baserat på de riktllinjer för webbplatsoptimering Yahoo har dokumenterat har jag genomfört några tester av offentliga organisationer. Poängsumman visar hur många av de rekommenderade snabbhetsförbättrande inställningarna man genomfört. Mätningen har utförts på startsidan av webbplatsen.

Snabbhetstest av några offentliga webbplatser
Webbplats Poäng Betyg
marinmuseum.se 80 B
bolagsverket.se 75 C
csn.se 73 C
forsakringskassan.se 71 C
stockholm.se 69 D
boras.se 68 D
krisinformation.se 67 D
arbetsformedlingen.se 66 D
solna.se 63 D
skatteverket.se 63 D
studera.nu 62 D
lthalland.se 61 D
uppsala.se 55 E

Bästa möjliga betyg är "A". Ju större antal förväntade besökare, desto viktigare är det att ha genomfört åtgärderna. Beroende på förväntad mängd besökare kan vissa åtgärder vara irreleveanta (som t.ex. att lägga innehåll på en datadistributionstjänst).

Så här kommer du igång

För att utvärdera sin egen webbplats kan du enkelt ladda ner YSlow, det verktyg Yahoo tillhandahåller. Verktyget är ett tillägg till webbläsaren Firefox och kan genomföra tester baserat på de rekommendationer Yahoos team tagit fram. Det finns även liknande verktyg från Google (Speed Tracer).

Många av åtgärderna är inställningar på servern och kan genomföras till mycket låg kostnad. De flesta är oberoende av vilket publiceringsverktyg du använder. Vissa åtgärder kan kräva justeringar av kod, men är fortfarande relativt enkla att genomföra.

Ofta är det webbutvecklarna som har kunskap om vilka justeringar som måste göras. Det är då viktigt att de får möjlighet att involvera driftpersonal som ibland är de som måste ställa in saker i webbserverkonfigurationen.

Har du själv erfarenhet av att arbeta med dessa verktyg eller känner till andra som gör motsvarande sak? Kommentera gärna nedan.

Kommentera