2011-09-21

Jenny Birkestad, CIO i Solna stad arrangerade i september 2011 ett erfarenhetsutbyte för några av dem som arbetar med att införa sociala intranät. Genom att de delar med sig av informationen från mötet finns nu chansesn att dra nytta av andras erfarenheter.

Här är dokumentationen från mötet. Om du arbetar med ett socialt intranät finns det säkerligen mer erfarenheter att återanvända.

  1. Minnesanteckningar (PDF)
  2. Örebroprojektet (PDF)
  3. Skatteverket - Kommentarer, diskussioner, bloggar (PDF)
  4. Solna - förstudie (PDF)
  5. Karolinska Institutet (PDF)
  6. Uppsala universitets medarbetarportal (PDF)
  7. Solna - Juridiska aspekter på handlingsoffentlighet, gallring och arkivering för interna sociala medier/dialogverktyg (PDF)

Kommentera