Finns det en standard för hur klockslag ska skrivas för att skärmläsare skall uppfatta dem korrekt?

Emily Ryan 2010-08-03

Läses klockslag ut rätt om de skrives 08:30, 08.30, 8.30 eller ingetdera?

Taggad med: klockslag, skärmläsare, tillgänglighet.


Besvara frågan