Finns det lagar som ställer krav på användbarhet?

Anonym 2009-04-13

Finns de några lagtexter med krav på myndigheterna jobbar med användbarhet? Finns det några exempel på myndigheter som arbetetat framgångrikt med användbarhet och arbetsmiljö? Finns det några särskilda argument man kan använda?

Taggad med: användbarhet, lagar.

Besvara frågan


Svar

  • Verva, 2006-10-31:

    Här är ett par saxade texterna ur Arbetsmiljölagen (1977:1160):

    Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

    Målet är att arbetet ska kunna upplevas som en meningsfylld och berikande del av tillvaron."

    Se mer i SFS 1977:1160. Uppsala universitetet och Utvecklingsrådet har jobbat med användarcentrering och IT-stöd på ett par myndighet, bl.a. CSN. I kapitel 2 i deras rapport/casebeskrivning kan du också hitta lite argument och inspiration. Ladda ner rapporten Målbilder på Utvecklingsrådets webbplats. Se även det argumentationsstöd som Verva har tagit fram.


Besvara frågan