Frågor taggade med 'tillgänglighet'

Hittar du inte det du söker? Se alla frågor eller utforska andra ämnesområde till höger.


Senaste frågorna

Hur viktigt är länkstig/brödsmula ur tillgänglighetssynpunkt?

Av Åsa, 2012-01-17, 2 svar

Taggad med: tillgänglighet.

Lämpligt online-verktyg för utvärdering av sociala medias tillgänglighet för blinda?

Av Anders Avdic, 2011-04-19, 1 svar

Taggad med: tillgänglighet.

Integrerade tjänster eller inte?

Av Carola Söder, 2010-12-01, 6 svar

Taggad med: användbarhet, e-tjänst, integrerat, tillgänglighet.

Inbäddad uppläsningsfunktion på myndigheters webbplatser - bra eller onödigt?

Av Karolina K, 2010-10-12, 1 svar

Taggad med: tillgänglighet, uppläsningsfunktion.

Finns det en standard för hur klockslag ska skrivas för att skärmläsare skall uppfatta dem korrekt?

Av Emily Ryan, 2010-08-03, 0 svar

Taggad med: klockslag, skärmläsare, tillgänglighet.

Finns det ett lagkrav på tillgänglighet 2010?

Av Henrik, 2010-07-13, 1 svar

Taggad med: 2010, lagar, lagkrav, tillgänglighet.

Behövs sammanfattande ingress även till korta artiklar?

Av Eva Karlsson, 2010-06-16, 1 svar

Taggad med: sammanfattning, tillgänglighet.

Vad finns det för tillgängliga alternativ motsvarande bildverifiering i formulär?

Av Åsa Sikström, 2010-06-14, 1 svar

Taggad med: formulär, säkerhet, spam-robot, tillgänglighet.

Finns det något "standard"-sätt att markera en "e-tjänst-länk"?

Av Dennis, 2010-06-04, 7 svar

Taggad med: e-tjänst, symbol, tillgänglighet.

Tangentbordsnavigering utöver Access keys? Vägledning.

Av Jon Ovander, 2010-05-06, 0 svar

Taggad med: access keys, navigering, tangentbordsnavigering, tillgänglighet.

Finns det några rekommendationer för användning av filmer?

Av Inger , 2010-04-06, 1 svar

Taggad med: tillgänglighet.

Vad fungerar bra och dåligt vad gäller decentralisering/centralisering?

Av Carina, 2010-03-19, 1 svar

Taggad med: tillgänglighet.

Länka en bild så att det blir korrekt?

Av Jan Korpela, 2010-03-18, 7 svar

Taggad med: bilder, bildhantering, img, tillgänglighet.

Hur styra utskrift så att tabeller inte delas upp?

Av Åsa Arrhén, 2010-02-24, 5 svar

Taggad med: tillgänglighet, utskrift.

Röd text mot vit bakgrund?

Av Sara, 2010-01-21, 2 svar

Taggad med: färg, kontrast, tillgänglighet.

Anpassa-funktion på webbplatser

Av Annika, 2010-01-11, 3 svar

Taggad med: användbarhet, tillgänglighet.

Google Sites

Av Kajsa Hartig, 2009-12-23, 1 svar

Taggad med: tillgänglighet.

Ska jag göra den nya webbplatsen i pixlar eller relativa mått?

Av Eva, 2009-12-17, 6 svar

Taggad med: tillgänglighet.

Vertikal justering i tabellceller?

Av Dennis, 2009-10-22, 1 svar

Taggad med: tabeller, tillgänglighet.

Kan man implementera e-leg utan att användaren behöver ha tillgång till JavaScript.

Av Isac Lagerblad, 2009-09-24, 5 svar

Taggad med: e-legitimation, javascript, tillgänglighet.

Protokoll etc som ska vara justerade och underskrivna innan publicering, hur gör man dem så

Av Annelie Johansson, 2009-09-17, 1 svar

Taggad med: pdf, scanna, tillgänglighet.

Olika krav för externa webbar, intranät, extranät och andra applikationer?

Av Maria, 2009-06-17, 6 svar

Taggad med: intranät, tillgänglighet.

Frågor om vägledningen 24-timmarswebben

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: användbarhet, skriva för webben, tillgänglighet, webbstandarder.

Kan man söka bidrag för skapa tillgänglig webbplats?

Av Anonym, 2009-04-13, 6 svar

Taggad med: finansiering, i2010, tillgänglighet.

Tillgänglighet till förifyllda inmatningsfält i webbformulär?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: formulär, tillgänglighet.

Påverkar iframes tillgängligheten?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: html, tillgänglighet.

Hur arbetar man med rubriknivåer på webben?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: html, skriva för webben, standarder, tillgänglighet.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och dess bäring på ATAG?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: lagar, tillgänglighet, upphandling, webbstandarder.

Lagkrav på offentliga webbplatsers tillgänglighet 2010?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: lagar, tillgänglighet.

Källor och texter om krav på kommuner och kommunalförbund?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: lagar, tillgänglighet.

Kommuner och ansvar för tillgänglighet?

Av Anonym, 2009-04-13, 2 svar

Taggad med: lagar, tillgänglighet.

Fullt tillgängliga webbplatser 2010?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: lagkrav, tillgänglighet.

Gäller EU:s mål för WCAG även interna system som t.ex. intranät?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: lagar, tillgänglighet.

Kan man använda Vägledningen 24-timmarswebben för intranät?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: intranät, lagar, tillgänglighet.

Skapar Microsofts plattform MOSS tillgängliga webbsidor?

Av Anonym, 2009-04-13, 6 svar

Taggad med: publiceringsverktyg, tillgänglighet.

Fråga om hur abbr och acronym läses upp

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: skriva för webben, tillgänglighet, webbstandarder.

Ramavtal för tjänster inom användbarhet och tillgänglighet?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: användbarhet, tillgänglighet, upphandling.

Hur gör man tillgängliga PDF:er?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: pdf, tillgänglighet.

Filformat för strömmande media och tillgänglighet?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: flash, standarder, tillgänglighet, webbutveckling.

Hur kan jag klaga på en myndighet som inte är tillgänglig?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: flash, lagar, tillgänglighet.

Är sIFR en lämplig teknik?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: flash, tillgänglighet, typografi, webbstandarder.

Underskrifter i PDF-dokuent?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: pdf, tillgänglighet, webbstandarder.

Va hittar jag företag som arbetar med tillgänglighetsgranskning?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: tillgänglighet, upphandling.

Rekommendera företag inom tillgänlighetsarbete på webben?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: tillgänglighet, upphandling.

Special-CSS för hög kontrast om vanlig kontrast är för låg?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: design, tillgänglighet.

Är &-tecken OK i sidtitlar?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: standarder, tillgänglighet.

Tillgänglighet och flikar på webbsidor

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: användbarhet, tillgänglighet.

Länka i löpande text, eller avslutande länklista?

Av Anonym, 2009-04-13, 2 svar

Taggad med: användbarhet, länkar, skriva för webben, tillgänglighet.

Exempel på kommuner som har översatt till teckenspråk?

Av Anonym, 2009-04-13, 1 svar

Taggad med: kommuner, översättningar, tillgänglighet.