2.1.5 Testa och utvärdera kontinuerligt

Testning och utvärdering är en viktig del i utvecklingen av alla webbplatser. Beroende på hur komplex webbplatsen är och var i utvecklingsprocessen man befinner sig finns ett antal olika utvärderingsmetoder. För samtliga former av testning är det viktigt att den är planerad och utförs strukturerat.

De flesta systemutvecklingsmiljöer ger idag möjlighet att arbeta med automatiserade testfall på olika sätt. Dessa tester kan kontrollera grundläggande teknisk funktionalitet, men även testning av funktioner och flöden. Automatiserade tester är ett mycket bra sätt att säkerställa systemets kvalitet och underlättar framtida underhåll och förändringar av systemet. Vid införande av ny funktionalitet kan man direkt kontrollera att den nya funktionaliteten inte påverkar andra delar av systemet. Se till att din leverantör arbetar med automatiserade tester i sin utvecklingsmetodik.

Utvärdera med användare

Utöver tester av teknisk karaktär är det viktigt att du genomför tester med användare. På detta sätt får du tidigt information om potentiella svårigheter i till exempel arbetsflöden och navigering. Tester med användare bör även genomföras efter att du lanserat systemet för ett få ett beslutsunderlag till hur tjänsten kan förbättras.

Uppdatering

Konsultföretaget inUse visar ett exempel på hur ett användningstest kan gå till.

I filmen försöker en användare köpa en vara på nätet, men missar ett felmeddelande.

Fördjupning

Läs mer i avsnitt 5.2 Uppföljning av användning och innehåll.

Senast uppdaterad 2008-12-11