3.1.7 Ge webbplatsen en innehållsöversikt

Prioritet: 2

WCAG 1: 13.3

En webbplatsanvändare växlar ofta mellan olika strategier för att hitta på webbplatsen. Det kan därför vara bra att komplettera sökfunktionen och den ordinarie navigeringen (menyer, undermenyer och länkar mellan sidor) med en innehållsöversikt. En innehållsöversikt kan se ut på olika sätt beroende på hur stort webbplatsens innehåll är och vad du vill lyfta fram.

Exempel på innehållsöversikter:

  • Webbkartan presenterar webbplatsens hierarkiska struktur och ger en översiktsbild av hur informationen på webbplatsen är strukturerad.
  • A-Ö presenterar ofta ett urval av webbplatsens innehåll i alfabetisk ordning. Ett A-Ö-index kan vara ett bra sätt att lyfta fram webbplatsens viktigaste delar. Lägg även in ord som används synonymt i A-Ö-indexet, till exempel dagis, förskola och barnomsorg. Orden placeras då under respektive begynnelsebokstav, men länkar till samma sida. Då blir det lättare att hitta information för de användare som inte använder samma ord som myndigheten.

Andra alternativa stöd för navigering är att:

  • Samla vanliga frågor, med svar och hänvisningar (”FAQ”)
  • Skapa valboxmenyer som listar de populäraste sidorna.

Innehållsöversikter ska följa de riktlinjer som finns om användbarhet och tillgänglighet.

Teknisk lösning

Webbkartan ska inte bestå av en ensam bild, eftersom hjälpmedel då inte kan tolka innehållet som visas. Använd hierarkiska listor i kombination med rubriker.

Mätbarhet

Det går inte att säga exakt vilka av dessa alternativa stöd som bör finnas på en webbplats. Ju mer komplex och omfattande webbplatsen är desto viktigare är dessa komplement. Uppföljningar av statistik och användningstester är exempel på metoder för att ta reda på hur sidorna används.

Senast uppdaterad 2008-12-21