3.2 Färg, kontrast och typografi

Genom att ge webbplatsen färger, kontraster och typografi som ger god läsbarhet blir det lättare för alla användare att ta till sig innehållet.

Riktlinjer i detta avsnitt

Senast uppdaterad 2008-12-10