3.3.14 Basera inte viktig funktionalitet på Flash eller andra format som kräver insticksprogram

Prioritet: 1

WCAG 1: 6.2, 6.3, 6.5, 8.1

Även om de flesta användare har ett insticksprogram som hanterar Flashbaserat innehåll i sin webbläsare gäller det inte alla. Vissa användare stänger av Flashstödet för att slippa reklam eller för att det är för bandbreddskrävande. Andra använder en webbläsare eller en plattform som saknar stöd för den typen av insticksprogram, till exempel många mobiltelefoner.

Även om användarens webbläsare har ett insticksprogram som hanterar Flash ställer det ofta till med problem för den som använder någon form av hjälpmedel eller inte kan använda mus. Det är också viktigt att vara medveten om att även om man använder de inställningar och funktioner för tillgänglighet som finns i utvecklingsmiljön för Flash är det bara vissa hjälpmedel som kan dra nytta av det, och dessutom bara på vissa plattformar.

Använd därför inte Flash för funktionalitet som är kritisk för webbplatsen, till exempel för navigering eller formulärhantering.

Flash och andra multimediala format kan däremot med fördel användas för att underlätta förståelsen av viss information, till exempel för att med hjälp av animering beskriva ett händelseförlopp. Det går också utmärkt att använda Flash i dekorativt syfte, precis som man kan använda bilder för att förbättra webbplatsens visuella framtoning. Det viktiga är att man gör det på ett sätt som inte hindrar någon från att använda webbplatsen.

I de fall Flash eller andra multimediala format används för att presentera information eller tillhandahålla funktionalitet måste tydliga och likvärdiga alternativ finnas. Till exempel kan en animering som beskriver ett förlopp ersättas av en stillbild tillsammans med en beskrivande text.

När det alternativa innehållet väsentligt skiljer sig bör man också tydliggöra för användaren att det som presenteras är ett alternativt innehåll och förklara varför det visas. Det är också lämpligt att förklara var användaren kan hitta det eller de insticksprogram, webbläsare och operativsystem som behövs för att ta del av den multimediala presentationen.

Några tips

  • Använd Flash eller andra multimediala format endast när det är väl motiverat. Undersök först om det går att använda mer tillgängliga format.
  • Tänk på vad som händer om stöd för Flash saknas. Stäng av Flash och försök använda webbplatsen utan mus.
  • Tänk på att Flash-filer på flera megabyte kan ta lång tid att ladda för användare med låg bandbredd.
  • När du använder Flash, tänk på att infoga filmen på ett sätt som fungerar i så många webbläsare som möjligt. För mer information om att infoga Flash, se artikeln Flash Embedding Cage Match.

Senast uppdaterad 2008-12-21