5.4.1 Skriv enkelt och begripligt

Prioritet: 1

WCAG 1: 14.1

Anpassa språket till läsaren. Du som skriver texter som ska kunna förstås av ett mycket stort antal läsare måste skriva så enkelt och begripligt som möjligt. Detta behov förstärks när användarnas förmåga att läsa och ta till sig texten varierar kraftigt. Så är i princip alltid fallet för texter som ska publiceras på en offentlig webbplats.

Utmaningen är att kombinera enkelheten med ett korrekt och täckande budskap. Här finns en risk att blanda ihop behovet av att skriva enkelt med att skriva kort. Då uppstår risken att texterna blir för informationstäta. Att skriva så enkelt som möjligt handlar om att balansera en rad ibland motstridande krav mot varandra.

Uppdatering

Skrivguide

Göteborgs stad har publicerat riktlinjer för hur man tar fram redaktionellt material på goteborg.se. Se dokumentet Skrivguide för goteborg.se för att lära dig mer om hur de arbetat med att föra ut ett enklare språk på sin webbplats.

slut på uppdatering

Några tips

  • Använd ett personligt tilltal.
  • Förklara ord som kan ha flera betydelser. Berätta vilken betydelse som används.
  • Undvik att använda formuleringar där innebörden kan tolkas på flera olika sätt.
  • Om fackuttryck används, förklara deras innebörd med ett mer vardagligt språk.
  • Om en text är svår eller omfattande kan en kompletterande, sammanfattande eller introducerande text behövas. Sammanfattningar kan markeras med inramning eller en färgad bakgrundsplatta för att synas tydligare. Skapa en god kontrast mellan texten och bakgrundsplattan, se 3.2.2 Använd tillräckliga kontraster. Se även ett exempel på markerad sammanfattning.
  • Undvik att använda idiom. Till exempel: att bygga luftslott.

Fördjupning

Mätbarhet

Denna punkt kräver manuell granskning och användningstester. Vid granskning av texter, ta stöd av:

Senast uppdaterad 2009-01-17