Riktlinjer i prioritetsordning

Riktlinjerna har från kapitel tre och framåt getts en prioritet från 1 till 3. Om du behöver prioritera börja med de riktlinjer som har prioritet 1. Därefter kan riktlinjerna med prioritet 2 och 3 hanteras.

Prioritet 1

Prioritet 2

Prioritet 3