Bilagor, checklistor och kravmallar

Prioritera och utvärdera utifrån vägledningen

Detta dokument listar riktlinjerna i vägledningen och visar vilka riktlinjer i vägledningen som refererar till WCAG 1.0. Utifrån listan kan du bocka av i listan vilka riktlinjer som din webbplats följer (kapitel 3 till 6), fördela ansvar och åtgärder och prioriterera mellan riktlinjer. Använd filtret i kalkylprogrammet för att visa riktlinjer med olika prioritet (1 till 3). Checklistan finns i två format, Excel och Open Document Format:

Argumentera för användbarhet och tillgänglighet

Argument som du kan använda för att övertyga dina kollegor om varför ni bör arbeta med användbarhet och tillgänglighet. Se även sidan Stöd för att argumentera för användbar och tillgänglig webb.

Ställa krav på leverantörer utifrån vägledningen

Vägledningens riktlinjer omformulerade som krav du kan ställa på leverantören som utvecklar din webbplats.

Utvärdera publiceringsverktyg

Kriterier för att testa hur pass bra ett publiceringsverktyg följer standarder och vilka möjligheter och stöd det ger för att skapa tillgänglig information.

Testa grundläggande tillgänglighet på en webbsida

Lär dig att enkelt testa grundläggande tillgänglighet. Få en introduktion till att använda testverktyg som Web Accessibility Toolbar.

Bilaga 5 Checklista - Testa tillgängligheten på en webbsida (Microsoft Word)

Skriv för webben

Detta dokument är den kortversion av riktlinjerna anpassade för redaktörer. Det passar som ett underlagg att utgå ifrån och fylla på med din egen organisations riktlinjer för publicering.

Bilaga 6 Checklista - Skriva för webben och webbpublicering (Microsoft Word)

Skapa tillgängliga PDF-dokument

Några saker att tänka på innan du publicerar material i PDF-format. Innehåller även steg-för-steg instruktioner hur du skapar PDF-dokument som är tillgängliga.

Utgå från prototyper

Vägledningens prototyper innehåller skisser och exempel som gör det enklare för dig att komma igång.

Prototyp 1 - Placering av grundläggande element på webbplatsen (PDF)

Rekommendationer för:

  • Var olika element bör placeras på webbplatsen, till exempel sökfält, översättningar och kontaktinformation.
  • Vilka termer man bör använda på webbplatsen, till exempel "Innehåll A-Ö" och "Startsida".

Prototyp 2 - Om webbplatsen

Förslag på texter och informationsstruktur för avdelningen "Om webbplatsen", till exempel hur personuppgifter hanteras och vilka standarder som webbplatsen följer.

Prototyp 3 - Krisinformation på webbplatsen (PDF)

Förslag på hur krisinformation kan presenteras på myndigheter och kommuners webbplatser före och under en kris.

Senast uppdaterad 2009-04-14