Formatera kommentarer och svar

För dig som vill formatera kommentarer och svar på eutveckling.se går det bra att använda en del av markdown. Följande uppmärkningskoder fungerar:

Vad? Formateringssätt Omvandlas till
Listor En lista av saker:
- Banan
- Äpple
- Päron
En lista av saker:
  • Banan
  • Äpple
  • Päron
HTML eller programkod `<div>exempel</div>` <div>exempel</div>
Länkar [Se Google](http://www.google.com) Se Google
Citat > Texten som skall citeras. Texten som skall citeras

Senast uppdaterad 2009-04-16