Verktyg

För ett kunna testa om en webbplats uppfyller grundläggande krav på teknisk tillgänglighet och standarder finns det ett flertal verktyg som stöd. Några tips hittar du nedan. Det är dock viktigt att komma ihåg att många saker inte går att utvärdera med dessa verktyg utan kräver tester med användare.

Test av kodkvalitet

Om webbplatsen har sidmallar och stilmallar med god kodkvalitet och följer standarder ökar möjligheterna till att alla besökare kan komma åt informationen och tjänsterna på webbplatsen oavsett vilka verktyg de använder. Med W3C:s testverktyg kan du kontrollera:

W3C har även samlat några av dessa tester i ett gemensamt valideringsverktyg kallat Unicorn. För mer detaljerade tester av grundläggande teknisk tillgänglighet, sökmotorvänlighet och vad som är god sed för utveckling av webbgränssnitt se NetRelations Inspector. Detta verktyg är på svenska.

Om du är systemutvecklare bör du testa tidigt i utvecklingen för att snabbt kunna åtgärda eventuella fel. Om du i ditt projekt arbetar med automatiserad testning kan det vara bra att integrera automatiska tester av kodkvalitet och grundläggande tillgänglighet. För mer information om verktyg för utvecklare se Emil Stenströms artikel Quick Accessibility Testing.

Test av teknisk tillgänglighet

För att testa grundläggande teknisk tillgänglighet finns det ett stort utbud av verktyg. Många kan dock vara svåra att använda eftersom de kräver en hel del förkunskaper. För att få en mer komplett bild måste man utvärdera med användare. Några verktyg i urval:

För fler tillgänglighetsverktyg se W3C:s sammanställning.

Ett bra sätt att få inblick i hur ett specifikt hjälpmedel fungerar är att installera skärmläsaren NVDA. Den finns i dagsläget endast för Windows. För en introduktion om hur du använder den ihop med Firefox för att testa webbsidor se Marco Zehes artikel How to use NVDA and Firefox to test your web pages for accessibility.

Utvärdera textmaterial

Klarspråkstestet från Språkrådet hjälper dig att granska din text och se vad som ökar och vad som minskar begripligheten.

Senast uppdaterad 2010-08-12