Testresultat 2009-01-24

1.9%

(19 av 977) klarade samtliga prio 1 punkter.

0.3%

(3 av 977) klarade samtliga mätpunkter.

Sammanfattning

Detta är resultatet från den första testomgången. Jämfört med Vervas utvärderingar testas fler mätpunkter än tidigare. Intressant är att många fortfarande verkar validera sina webbplatsers uppmärkningskod, men många glömmer stilmallarna och RSS-kanaler. Ett märkligt resultat är att många inte konfigurerat sina webbplatser för att hantera adressen utan www. Flera webbplatser har en helt annan sida där (inloggning till publiceringsverktyg eller webbmail).

Denna testomgång är den första och det kan finnas fel i testerna. Kontakta mig om du har frågor om enskilda resultat. Vill du upprepa testerna själv se förklaring till testerna.


Resultat per webbplatskategori

För att hitta din egen webbplats listorna, använd sökfunktionen i webbläsaren.

Kommun Landsting/ region Organisation m. offentligt stöd Portal/ temawebb Regering/ Regerings-kansli Regional samverkan Riksdag Statlig myndighet Statligt aktiebolag Tidning med presstöd
1%
(4 av 290)
0%
(0 av 20)
1%
(3 av 185)
5%
(2 av 37)
50%
(1 av 2)
0%
(0 av 44)
0%
(0 av 4)
2%
(8 av 297)
2%
(1 av 41)
0%
(0 av 57)
Visa alla Kommun Visa alla Landsting/ region Visa alla Organisation m. offentligt stöd Visa alla Portal/ temawebb Visa alla Regering/ Regerings-kansli Visa alla Regional samverkan Visa alla Riksdag Visa alla Statlig myndighet Visa alla Statligt aktiebolag Visa alla Tidning med presstöd

19 webbplatser klarade mätpunkterna med prioritet 1

Vill du upprepa mätningen på din egen webbplats? Läs mer om vad som testas i varje mätpunkt.

Webbplats Fel Test 1, Validering HTML Test 2, Validering CSS Test 3, Rubrikstruktur Test 4, Alt-texter Test 5, Fältetiketter Test 6, Tabellayout Test 7, Ramar Test 8, Stilmall för utskrift Test 9, Validering RSS Test 10, Tabellrubriker Test 11, Fungerar utan WWW Test 12, Språkinformation angiven Test 13, Korrekt felsida Leverantör
Datainspektionen 0 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Ok
Regeringen och Regeringskansliet 0 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Svenska FN-förbundet 0 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Malmö högskola 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel Ok Ok
Norrköpings kommun 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel Ok Ok
Pensionärernas Riksorganisation, PRO 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Simrishamns kommun 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel Ok Ok
Vellinge kommun 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Fel Ok Ok
avropa.se 2 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Fastighetsverk, Statens, SFV 2 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Synskadades riksförbund 2 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Fel Ok Fel
Säkerhetspolisen, Säpo 2 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Fel Ok Fel
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB 2 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Ok Fel Fel
AB Svenska Miljöstyrningsrådet 3 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Fel Ok Fel
Fastighetsmäklarnämnden 3 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel Fel
Handikappombudsmannen, HO 3 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Fel Ok Fel
lagrummet.se 3 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel Ok Fel
Leksands kommun 3 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Fel Ok Fel
Sveriges geologiska undersökning, SGU 3 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Fel Ok Fel