Om webbplatsen

På eutveckling.se hittar du riktlinjer som hjälper dig maximera räckvidden för kommunikation på webben. Riktlinjerna utgår från Vägledningen 24-timmarswebben, framtagna av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. Då Verva lades ner  den 31/12 2008 försvann materialet från deras webbplats.

Syftet med eutveckling.se är att stödja utbildning och utbyte av kunskap inom området och följa utvecklingen för i hur stor utsträckning riktlinjerna följs, samt användarnas tillfredsställelse för både offentliga och andra webbplatser. Jag hoppas att eutveckling.se kan bli en nationell knutpunkt för alla som arbetar med användbarhet, tillgänglighet och standarder inom webbutveckling.


Några vanliga frågor:

Är det samma innehåll som i Vägledningen 24-timmarswebben?

Ja. Dock så har det hänt en del sedan Verva lanserade sin version 2006. De ändringar jag för in är tydligt markerade i texten och jag hoppas att de skall ge dig ett ännu bättre stöd än originalversionen. Tilläggen/ändringarna innehåller fler exempel och länkar till annat stödmaterial. De enda justeringar jag gör i orginaltexten är korrigering av stavfel och länkar.

Borde inte webbplatsen heta e-utveckling.se istället för eutveckling.se?

Jo, om man följer språkrådets riktlinjer. Min erfarenhet säger dock att många tenderar att missa bindestrecket. Kanske borde sajten heta något helt annat egentligen.

Hur kan jag få min egen bild att visas bredvid kommentarer jag gör här?

Lägg upp din bild på gravatar.com. Om du sedan använder samma e-postadress då du skapar kommentarer på eutveckling.se visas din egen bild.

Kan man prenumerera på uppdateringar?

I nuläget finns det två kanaler för din RSS-läsare; kommentarer och nyhetsartiklar. Med dessa får du information om pågående aktiviteter på webbplatsen.

Senast uppdaterad 2009-05-15